Ereğli Demir Çelik Fabrikasının Açılışı ve Türk Milli Basınına Yansıması

Mustafa Samur, Şinasi Sönmez

Abstract


İnsanlığın dönüm noktalarından biri demirin işlenmesi olmuştur. Tarih boyunca kömür ve demir madenlerinin bulunduğu coğrafyalar stratejik olarak daima önem arz etmiştir. Sanayi devrimiyle birlikte demirin ve çeliğin önemi daha da artmıştır. Türk bağımsızlık savaşının yürütüldüğü Milli Mücadele döneminde yerli sanayinin yok denecek seviyede olması önemli sorunlardan biridir. Bunun durumun farkında olan Mustafa Kemal Paşa ve dönemin devlet erkanı, Türkiye İktisat Kongresini 1923 yılında İzmir’de toplayarak bağımsız ve milli sanayinin önemine vurgu yapmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti, iki savaş arası dönemde 1937’de Karabük Demir Çelik Fabrikasının temelini atabilmiş ve 1939 yılında fabrikayı açabilmiştir. 1954 yılında Sümerbank önderliğinde Karabük Demir Çelik fabrikasını tamamlayacak ikinci bir demir çelik fabrikasının kurulmasına karar verilmiştir. Akabinde Sanayi Bakanlığı Koppers şirketi ile temasa geçerek 1958 yılında antlaşma imzalanmıştır. TBMM’de gerçekleştiren 1960 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye’nin ikinci demir çelik fabrikasının Ereğli’de inşa edilmesi kabul edilmiştir. Kurucu Kurul olarak ise Koppers Associates, Türkiye İş Bankası, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü, Sümerbank Umum Müdürlüğü, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası belirlenmiştir. Fabrikanın temeli 1962 yılında atılmış ve 15 Mayıs 1965 yılında fabrika açılmıştır. Bu bağlamda Ereğli Demir ve Çelik Fabrikasının Türk ekonomisindeki yeri ve önemi çalışmanın ilk hatlarını oluşturmuştur. Çalışmanın ikinci aşaması ise Erdemir’in açılışının Milli basına yansıması olmuştur. Çalışmada arşiv taraması ve belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Ana kaynaklar ise TBMM Zabıt Ceridesi ve dönemin Milli basınıdır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article