Örgütsel Çekicilik Algısı ile Ulusal Kültür İlişkisi: Kosova, Almanya ve Türkiye Örneği

Ensar Selman Karagüzel

Abstract


Şirketler sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamanın temel gerekliliklerinden biri olarak sınırlı insan kaynağı havuzundan en yetenekli adayları çekme çabasındadırlar. Potansiyel çalışanı şirkete çeken temel unsurun örgütsel çekicilik olduğu literatürde belirtilmektedir. Örgütsel çekicilik, bireylerin belirli bir organizasyon hakkında çalışılabilecek potansiyel bir yer olmasına yönelik duygu ve düşünceleri ve bu düşüncelere neden olan organizasyonun algılanan özellikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

 

Günümüz şirketleri çoğu kez ana ülke dışında iş yapmakta ve çalışanlarını ev sahibi ülke vatandaşlarından seçmektedirler. Farklı bir ülkede iş yapan şirketler, kaliteli adaylara ulaşmak için potansiyel adaylara o ülkenin ekonomik ve kültürel özelliklerine göre bir değer önermesi sunmalıdırlar. Çalışmamızda bu değer önermesinin kültürlere göre nasıl uyarlanması gerektiği araştırılmaktadır.

 

Örgütsel çekicilik algısını oluşturan faktörlerden birisi de ülkesel ve kültürel farklılıklardır. Bu araştırmada ülkelerin ekonomik ve sosyal durumu ile kültür ve değer yargılarına göre hangi şirket özelliklerinin potansiyel çalışanlar için daha çekici algılandığı araştırılacaktır. Örgütsel çekicilik alanında ülkeler arası değişimi inceleyen çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir. Bu çalışma üç farklı kültür ve ekonomik seviyedeki ülkeyi kapsayacaktır. Araştırmanın evrenini oluşturan ülkeler: Kosova (Az Gelişmiş-Balkan) Türkiye (Gelişmekte olan-Ortadoğu) ve Almanya’dır (Gelişmiş-Kuzey Avrupa). Literatürde çoğunlukla örneklem olarak öğrenciler kullanılmıştır. Bu araştırmada örneklem daha gerçekçi veriler elde edebilmek amacıyla iş hayatına girmiş ve en az bir yıl çalışmış iş tecrübesine sahip çalışanlardan oluşturulmuştur. Üç ülkeden tarama yöntemiyle toplanan veriler analiz edilerek uygulamacılara dönük önerilerde bulunulacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article