Türkiye’de Askeri Harcama ve İşsizlik İlişkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalar Altında Eşbütünleşme Analizi ve Zamanla Değişen Nedensellik

Mehmet Hanefi Topal

Abstract


Askeri harcamalar, teknolojik yayılma etkisine neden olarak veya artan talep yaratarak işsizliği azaltabilir. Bununla beraber, yüksek teknolojili emek tasarruflu silah sistemlerine ayrılan askeri harcamaların işsizliği artırması da beklenebilen bir durumdur. Türkiye'de askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak Türkiye'de askeri harcamaların işsizlik üzerindeki etkisini araştıran çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu makale, 1955-2016 yılları arasında askeri harcamalar ile işsizlik arasındaki ampirik ilişkiyi, yapısal kırılmalar altında eşbütünleşme ve zamanla değişen nedensellik analizlerini kullanarak incelemektedir. Bizim bulgularımız, askeri harcamalar ile işsizlik arasında istatistiksel olarak anlamlı uzun dönemli bir ilişki olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, zamanla değişen nedensellik analizi bulguları, Türkiye'deki askeri harcamalar ile işsizlik arasında yalnızca geçici bir nedensellik olduğunu da göstermektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article