Din-Bilinçaltı İlişkisi

Hayati Aydın

Abstract


Din-Bilinçaltı ilişkisi araştırılması lazım gelen önemli konulardandır. Her ne kadar Freud Bilinçaltını ilk olarak keşfetmekle Psikanalizimin peygamberi olarak adlandırılsa da Allah Resulü (sav) ve Müslüman ilim adamlarının bilinçaltını Freud’dan evvel fark ettikleri anlaşılmaktadır. Mutasavvıfların eserleri tetkik edilirse bilinçaltının varlığını Freud’dan çok önce keşfettiklerini söylemek mümkündür. Hem Kur’ân ayetleri hem de Allah Resulü (sav), dini yorumlamasında zaman zaman bilinçaltına işarette bulunmuştur. İslam ulemasının rüyaları, rüya sembollerini ve dini ihtilafları bilinçaltı ile izah etmeleri ve içtihatlarında bilinçaltını göz önünde bulundurmaları bunun kanıtıdır.

Gerek insanın iç boyutunu gerek se dinin karakterini, ihtilaf ve içtihatların mantığını anlamada din-bilinçaltı ilişkisini bilmek çok önemlidir. Jung’un insanın ferdi şuurunun kolektif bir bilinçaltında evrimleştiğini, geçmişteki dini gelenekleri anlamanın ve çağın problemlerini derinden çözmenin yegâne yolunun bilinçaltının iyi anlaşılmasına bağlı olduğunu söylemesi dini emirleri ve hükümleri daha iyi anlamamız hususunda kayda değerdir. Ona göre egonun (bilincin) gittikçe bilinçaltından ayrışmasının modern medeniyetin ruhsal çözülmesi ve kolektif nevrozudur. Bu durum çağdaş bunalımlarının asıl nedenidir. Din, ego ile bilinçaltını dengede tutmakta ancak Hristiyanlık modern insan için anlamını kaybettiğini söylemektedir. Modern çağda orta yaş üstündeki hemen hemen bütün hastaların dini bir inanç ve manevi hayat yokluğunun yol açtığı bir anlamsızlık ve amaçsızlığın acısını çektiğini söylemektedir. Bize göre dinin fıtrata uyum gösterdiği ifadesinde işaret edilen kısmen bu olgudur. Bir boyutuyla İslam’ın bilinç ve bilinçaltının uyumunu sağladığını söyleyebiliriz. Dinin insanı dinginleştirmesinin hikmeti bir boyutuyla bu olsa gerek. Çünkü insan davranışlarının çoğu, bilinçaltı tarafından idare edilmektedir. Bu nedenle de din de buna itibar etmiş emir ve ibadetlerinde, fiil ve davranışlarında bilinçaltını göz ardı etmemiştir. Sunumumuz bu konuda olacaktır.

Anahtar kelimeler: Din, Bilinçaltı, Rüya, İçtihat


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article