Beşeri Sermaye-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Orta Gelir Düzeyindeki Ülkeler İçin Panel Veri Analizi

Ümit Bulut, Ahsen Seda Kılıç Bulut

Abstract


Bu çalışmanın amacı, orta gelir düzeyindeki 5 ülke (Malezya, Meksika, Güney Afrika, Tayland ve Türkiye) için 1987-2015 dönemine ait verileri kullanarak okullaşma oranı ile gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışmada, yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik testlerinin ardından, Konya (2006) tarafından geliştirilen bootstrap Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Nedensellik testinin sonuçlarına göre, Tayland’da okullaşma oranından GSYH’ye doğru nedensellik varken, Güney Afrika’da GSYH’den okullaşma oranına doğru nedensellik vardır. Çalışmanın bulguları, okullaşma oranının beşeri sermayeyi yansıtamadığını ortaya koymaktadır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article