Türkiye'de Bireysel Başvuru

Hamide Bağceci (Tacir)

Abstract


Bireysel anayasa şikayetinin kabülü, insan haklarının ve anayasacalığın gelişimi için çok önemli bir adımdır. Zira, bu yöntemin temel amacı, temel hak ve özgürlüklerin en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi tarafından korunmasını sağlamaktır. Buna göre, bireysel anayasa şikayetinde bulunabilmek için kural olarak tüm iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmektedir. Yapılan yargılama sonucunda Anayasa Mahkemesi bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edilip edilmediğine karar vermektedir. Yargılamanın sadece ihlal tespiti ile sınırlı olması, bu yöntemi, diğer olağan hukuki başvuru yollarından ayırmaktadır. Nitekim bu başvuru yöntemi ikincil nitelikte bir fonksiyona sahiptir. Bu bağlamda, çalışma, 2010 anayasa değişiklikleriyle Türk yargı sistemince tanınan bireysel başvuru yönteminin teorik ve uygulama açısından ortaya koyduğu sorunları incelemektedir

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article