Kasım Tevfik’in Palto Adlı Kısa Öyküsünde Toplumsal Gerçekçilik

Mehmet Şirin Çıkar, Murad Kafi

Abstract


Sanatın netice olarak bir türlü yansıtma olduğunu göz önüne aldığımızda, bunun gerçekçi olması kimi durumlarda önem arz etmektedir. Bu gerçekçilik toplumla alakalı olduğunda ise toplumun iç yapısını ve dinamiğini belli bir dönem bağlamında kavramasıyla öne çıkar.

Ürdünlü romancı Kasım Tevfik’i, Modern Arap Edebiyatında yazmış olduğu romanlarla öne çıkaran en büyük özelliği, Arap toplumunda var olan geleneği eleştirmesi ve kimi zaman ise sınırları zorlayan hayal gücüdür. Romanların yanı sıra 2009 yılında el-Arab el-Yevm gazetesinin edebiyat köşesinde yayınladığı “Palto” adlı kısa öyküsü hem içerik hem de dil bakımından yankı uyandırmıştır. Bu öykünün en büyük özelliklerinden birisi de yaşadığı toplumun yapısını ve öne çıkan bazı olgularını gerçekçi bir üslupla yansıtmaya çalışmıştır.

Çalışmamızda bu kısa öykü bağlamında hem Ürdün toplum yapısını hem de Kasım Tevfik’in edebi kişiliğini irdelemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Kasım Tevfik, palto, toplumsal yapı, gerçekçilik, kısa öykü

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article