Sağlık Harcamaları Bakımından Türkiye ve AB Ülkelerinin Değerlendirilmesi: Kümeleme Analizi

Uğur Uyğun, Fatih Yardımcıoğlu

Abstract


Bu çalışmanın amacı Türkiye ile birlikte 28 farklı Avrupa Birliği ülkesinin sağlık harcamalarını miktar ve oransal bakımdan değerlendirerek Türkiye’nin sağlık harcamaları bakımından Avrupa Birliği ülkeleri içindeki yerini belirleyebilmektir.

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin sosyal devlet kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal harcamaların sağlık boyutunun değerlendirildiği bu çalışma, Türkiye’nin sağlık harcamaları bakımından hangi Avrupa Birliği ülkeleri ile benzeştiğini vurgulaması bakımından önem arz etmektedir.

Hiyerarşik kümeleme yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin sağlık verileri SPSS programına girilerek Türkiye’nin sağlık harcamaları bakımından hangi Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı kategoride olduğu varyans farkını minimuma indirerek güvenilir bir analiz sunan ward metodu uygulanarak değerlendirilmiş ve ilgili değişkenler için dendrogram analizi yapılarak  ülkeler arası benzerlik mesafesinin ölçülmesi için en çok tercih edilen yöntem olan kareli öklid uzaklığı yöntemi kullanılmıştır.

Çalışma 28 Avrupa Birliği ülkesi ve Türkiye’yi kapsamaktadır. Gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki toplam sağlık harcamalarının payı, gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki özel sağlık harcamalarının payı, gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki kamu sağlık harcamalarının payı kümeleme analizine tabi tutulmuştur.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article