İzometrik Lateralite Kuvvetinin Reaksiyon Süratine Etkisi

Sebiha Gölünük Başpınar, Yücel Ocak

Abstract


Bu araştırma da izometrik lateralite kuvvetinin reaksiyon süratine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  Araştırmaya 21.7 ± 2.09  (yıl) yaş ortalaması, 75.4 ± 12.5 (kg) ağırlığında 75 sağ ayak tercihli 12 sol ayak tercihli 2 grup olmak üzere toplam 87 erkek sporcunun gönüllü katılımıyla oluşmuştur.

Katılımcıların el ve ayak tercih anketi uygulandı. İzometrik el pençe ve bacak ölçümleri kuvvet dinamometresi ile görsel ve işitsel reaksiyon ölçümleri New Test 1000 cihazı ile ölçüldü. Grupların demografik özellikleri normalite testi ile incelendi.  Araştırmada grupların işitsel görsel reaksiyon ve izometrik kuvvet değerleri bağımsız t-test ile analiz edildi.

Araştırmamızda sağ ve sol ayak tercihliler arasında izometrik bacak kuvvetlerinde istatistiksel bir anlamlılık görülmezken, dominant kol ve bacak izometrik kuvvet ortalama değerlerinin  non dominant bacak ortalama değerlerinden daha yüksek olduğu görüldü. Reaksiyon sürat değerlendirmelerinde ise sağ baskın bacak ve el tercihli bireylerde işitsel reaksiyon değerlerinin anlamlı olarak sol tercihli bireylerden daha yüksek olduğu görüldü.

Sonuç olarak gruplar arası karşılaştırmalarda sağ dominant bacak, gerek dominant bacak gerekse de dominant el işitme reaksiyon değerlerinin sol baskın bacakların dominant kol ve bacak reaksiyon değerinden daha iyi olduğu görülmüştür.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article