Reklamcılıkta Hz. Peygamber’in Öğretilerine Uygun Bir Paradigma Geliştirilebilir mi?

Osman Oruçhan

Abstract


Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır: Birincisi, Peygamber (sas)’in, reklamlara ilişkin öğretilerini belirlemektir. Bu, Peygamber’in sözlerinden ve kendi döneminde yaşanmış olan, reklam sayılabilecek davranışlar karşısındaki tutumlarından yola çıkarak belirlenecektir. İkincisi de, günümüzde bu öğretiler doğrultusunda bir reklam politikası üretilip üretilemeyeceğini tartışarak, bu konuda temel paradigmanın nasıl geliştirilebileceğini belirlemeye çalışmaktır.

Bu çalışmanın çıkış noktası, Hz. Peygamber’in inananların gönüllerine yerleştirmeye çalıştığı toplam ahlak paradigmasıdır. Kur’an’ın rehberliğinde oluşturduğu bu paradigmaya göre Hz. Peygamber, ümmetini hayatın tüm alanlarında ahlaklı olmaya yöneltmiştir. Ticarî ilişkiler de hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. O, yaşadığı dönemde, özellikle Medine döneminde Müslümanların bazı ticarî ilişkilerini ahlâkî açıdan kontrol etmiştir. Bazı hadislerde gördüğümüz kadarıyla Hz. Peygamber, ticaret mallarının olduğundan farklı gösterilerek satılmasını ahlaken uygun görmemiştir. O, alıcıyı kandıranları, Müslüman toplumun özelliklerine uygun olmayan bir tutum içinde olmakla suçlamıştır. Çünkü o, alıcıyı kandırmak isteyenlere engel olmak istemiştir.

Peygamber’in vurguladığı doğru ve dürüst olmak, aldatmamak, yalan söylememek gibi erdemler, reklam faaliyetinin tüm taraflarını ilgilendirmektedir. Bu ve benzeri erdemlerin günümüz reklam faaliyetleri için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. Günümüzde ticari bir aktivite olarak reklamların genel olarak beş temel paydaşı bulunmaktadır. Bunların her biri ahlaki anlamda sorumludurlar. Bunlar reklam verenler, reklam ajansları, medya, denetleyici kamu kuruluşları ve tüketicilerdir. Bunun yanında paydaşı daha az olan reklamlar da bulunmaktadır.

Bu çalışmada ayrıca, söz konusu paydaşların ayrı ayrı veya ortak olarak uyması gereken ahlaki paradigmalar tespit edilmeye çalışılmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article