Türkiye’nin Balkanlar Perspektifinde Kültür Diplomasisinin Yeri; Yunus Emre Enstitüsü Örneği

Pınar Yürür

Abstract


Uluslararası ilişkilerde yakın zamana kadar sert gücün egemen olduğu, aktörlerin politik amaçlarına ulaşmak için diğerlerini zorlamayı, tehdit etmeyi ve korkutmayı tercih ettiği söylenebilir. Ancak özellikle sert güç uygulaması kapsamına giren savaşların yarattığı olumsuzluk ve meşruiyet sorunu dünya kamuoyunda güç konusundaki algıyı değiştirmiştir. Devletlerin politik amaçlarına ulaşma yolunda kullanabilecekleri farklı güç türlerinin arayışına girmeleri sonucu ortaya çıkan yumuşak güç seçeneği daha avantajlı ve popüler bir alternatif olarak ön plana çıkmıştır.

Yumuşak güç, bir ülkenin kendi dış politika alternatiflerini gerçekleştirmesi için kamuoyu desteğiyle diğer ülkelerin yönlendirilebilmesi, kültürel çalışmalarla istenilen hedeflerin diğer ülkelerdeki insanlar tarafından arzu edilebilir kılınması ve bunları yaparken de kendi konumunu üst seviyelere taşıması bakımından bir araç olarak kabul edilmektedir  

Devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde diplomasi tarih boyunca çeşitli formlarda karşımıza çıkmıştır. Dış politikanın yeni değerlerinden kültürel diplomasi de günümüzde diplomasinin kazanmış olduğu çerçevelerden biridir. Diplomasi, devletlerin özünde işlerini kolaylaştırmak için yürüttükleri bir araçtır. İşleri kolaylaştırmanın en pratik yolu da şüphesiz birbirini tanımaktan geçer. Dünyada hemen hemen herkesin bildiği, devletler tarafından desteklenen kültür enstitüleri de bu kültürel diplomasinin en önemli aktörlerinden biridir..

Yunus Emre Enstitüleri Yeni Türkiye'nin en önemli yumuşak güç enstrümanlarından biridir. Bu kurumun hem yabancılara hem de yurt dışında yerleşik bulunan Türk vatandaşlarına yönelik dil, kültür ve sanat alanında oluşan talebe cevap vermesi, hatta belki daha ileri noktaya taşıması beklenmektedir.

Bu çalışmada Türkiye’nin Balkanlardaki barış ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi için izlediği politikaların önemli bir ayağını oluşturan Yunus Emre Enstitüsü’nün Balkan ülkelerinde yürüttüğü kültürel ve eğitim alanlarındaki program ve projeler ile bunların etkileri ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kültür Diplomasisi, Yumuşak Güç, Balkanlar, Yunus Emre Enstitüsü


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article