Çevre Yönetim Sistemlerinin Çalışanların Çevreci Tutumlarına Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Hakan Aşan, Ejder Ayçın

Abstract


Artan sanayileşmenin sonucu olarak, gerek üreticilerin gerekse de tüketicilerin davranışları çevreye verilen zararı sürekli artırmaktadır. Sürdürülebilir yaşamın korunmasına yönelik özellikle son dönemlerde bireysel, ulusal, uluslararası boyutlarda çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerinin tümünde çevrenin korunması ve çevre bilincinin yaygınlaşması yer alır. Bu çalışmada çevrenin korunmasına yönelik sistemlere sahip olan işletme çalışanları ile çevre yönetim sistemine sahip olmayan işletme çalışanlarının çevresel algısı ve tüketim davranışlarına yansımaları karşılaştırılmıştır. Çalışma bulguları, çevre yönetim sistemi uygulayan işletmelerde çalışan personelin çevre bilinçli davranışları ile çevre yönetim sistemine sahip olmayan işletmelerde çalışanlar arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevre Bilinci, Çevre Yönetim Sistemi

JEL Sınıflandırma Kodları:Q50, M11, M31


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article