Bir İmalat İşletmesinde İstatistiksel Kalite Kontrol Grafiklerinin Uygulanması: SHEWART, CUSUM, EWMA

Ümran Şengül, Ahmet Bilal Şengül

Abstract


ÖZET

Günümüzde işletmeler arasındaki rekabet; müşteri sayısını artırmak ve elindeki müşteriyi korumaktır. Geleneksel ekonomilerde, rekabetin az olmasından dolayı, üretilen her ürünün satıldığı bir dönemdi. Bu dönemde üretim anlayışı seri üretim yapmak ve maliyetleri düşürmekti. Günümüz ekonomisinde, işletmeler satabileceğini üreten işletmeler durumuna geçmişlerdir. Satabileceğini üreten bir işletme olmak hedefini gerçekliştirmenin en öenmli yapı taşı  kaliteli ürün üretmektir. Kalitenin bir çok tanımı vardır. En genel haliyle kalite, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tahmini olarak tanımlanabilir.

Kaliteli ürün üretmenin kontrol aşaması işletmede kalite kontrolü yapmaktır. Kalite Kontrolü, “en ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi her zaman memnun eden kaliteli bir ürünü geliştirmek, tasarlamak, üretmek ve bakımını yapmaktır” (Qiu, 2012:18).  Kalite kontrol grafiği ise belirli zaman aralıklarında alınan örneklemden elde edilen verilerin zaman içindeki değişimlerinin gösterildiği grafiklerdir. Süreçte zaman içinde oluşabilecek değişimlerin tespit edilmesi, sürecin kontrol altında tutulması ve önlemlerin alınması amacıyla süreç boyunca oluşabilecek anormal değişimler kalite kontrol grafikleri ile gözlemlenebilmektedir.

Bu çalışmada, sıcak dövme, talaşlı işleme, ısıl işlem yoluyla makine parçası imal eden bir firmada üretilen parçaların ısıl işlem uygulandıktan sonra elde edilen iç yapı ve yüzey sertlik değerleri değişken alınarak, hedeflenen kalite düzeyini tespit etmek amacıyla; değişken nicelikler için kontrol grafiği  SHEWART, birikimli toplam kontrol garfiği CUSUM ve üstel ağırlıklı hareketli ortalama EWMA grafik yöntemleri kullanılmıştır. Böylece İstatistiksel Kalite Kontrol Grafikleri ile, süreçte meydana gelebilecek hedef ortalamadan küçük ve büyük ölçkeli kaymaları tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kalite Kontrol Grafikleri, Shewart, Cusum, Ewma, sıcak dövme, talaşlı imalat

JEL Kodları: L15,M11,  C44


References


Qiu, P. (2012), Introduction tı Statistical Process Control, CRC Press Taylor & Francis Group.

Vries A.D. and Conlin, J. (2005). A Comparasion of the Performance of Stattistical Quality Control Charts in a Dairy Production System Through Stochastic Simulation, Agricultural Systems, 84/3,318-320.

Ertuğrul, İ., (2006). Toplam Kalite Kontrol, Ekin Kitapevi, 5. Baskı. Bursa.

Yılmaz, H. (2012). Çok Değişkenli İstatistiksel Süreç Kontrolü: Bir Hastane Uygulaması, (Basılmamaış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article