Gençlerin Mobil Cihazlara Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

Okan Oral, Mükerrem Oral

Abstract


Teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımıza giren mobil cihazlar, toplumsal yapıda en yaygın kullanım alanına sahip teknolojik cihazlar haline gelmiştir. Mobil cihazlar yüksek işlem kapasiteleri ve her geçen gün gelişen yeni özellikleriyle birlikte büyük ilgi çekmektedir. Son on yılda üretilen mobil cihazlarla, bir bilgisayar ile yapılabilecek hemen hemen tüm işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Mobil cihazların bu aşırı kullanımları toplumda bir bağımlılık haline gelmektedir. Bu çalışmada gençlerin mobil cihazlara bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla online anket metodu ile gençlerin yoğun olduğu üniversite öğrencilerinden veri toplanmıştır. Araştırmada 261 katılımcıdan kolayda örnekleme metodu ile elde edilen veriler amaca uygun istatistik programında analiz edilmiştir. Araştırmada güvenilirlik analizi, frekans analizi ve faktör analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, gençlerin mobil bağımlılık düzeyini etkileyen başlıca faktörler tespit edilmiştir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article