Üniversite Öğrencilerinin Ölüm Kaygılarını Yordamada Yaşamın Anlamı ve Yaşamın Amacı Değişkenlerinin Etkilerinin İncelenmesi

Halil Ekşi, Nesrullah Okan, Büşra Kökçam, Füsun Ekşi

Abstract


Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin yaşam anlamlarının ve yaşam amaçlarının ölüm kaygılarını yordama düzeylerini belirlemektir. Çalışmada veri toplamak için üç ölçek kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin yaşam anlamını ölçmek için; Akın ve Taş tarafından geliştirilen Yaşam Anlamı Ölçeği, Yaşam Amaçlarını ölçmek için;  İlhan, T. Tarafından geliştirilen Yaşam Amaçları Ölçeği Kısa Formu ve ölüm kaygılarını ölçmek için ise;  uyarlaması Yıldız, M. ve Karaca, F. tarafından yapılmış olan Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Evreni temsilen yeterli sayıda örnekleme ulaşılmış ve 355 öğrencinin cevapları analizlerde dikkate alınmıştır. Bunun sonucunda veriler SPSS 22 Paket programında analize tabi tutulmuş ve gerekli analizler yapılmıştır. Öncelikle fark testi analizleri yapılmıştır (cinsiyet, bölüm, sınıf). Bu analizlerden sonra çalışmanın asıl amacı olan, öğrencilerin ölüm kaygılarını yordamada yaşamın anlamı ve yaşamın amacı değişkenlerinin etkilerinin incelenmesi düzeylerine bakılmıştır. Analiz sonucunda, yaşamın anlamı ve yaşamın amacı değişkenleri ile ölüm kaygısı arasında doğru orantılı anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Daha sonra çalışma ilgili literatür ile desteklenmiş ve çalışmaya son hali verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşamın Anlamı, Yaşamın Amacı, Ölüm Kaygısı

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article