Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Kadın Girişimcilik Algısı

Soner Arslan, Ceyhun Can Özcan, Selman Bayrakçı

Abstract


Ekonomik büyümenin ve kalkınmanı sağlanması için girişimciler önemli hale gelmektedir. Girişimcilik, yeni sektörlerin ortaya çıkması, istihdamın artmasını ve gelirin adil dağılması gibi birçok ekonomik, sosyal, kültürel faydayı beraberinde getirmektedir.

Az gelişmiş toplumlarda, yeniliklere açık, bireysel başarıyı hedefleyen, risk alabilen girişimci tipinin oluşması oldukça zordur. Küresel çapta kadının iş yaşamına katılımı ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre farklılıklar arz etmektedir. Kadın işgücü açısından iş yasamı birçok avantaja ve dezavantaja sahiptir. Turizm sektöründe ve bağlantılı diğer sektörlerde kadın girişimcilerin ortaya çıkmasının önünde ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri sermaye vb. içsel yada dışsal parametrelerden kaynaklanan sebepler bulunmaktadır. Kadınların girişimcilik oranları, oldukça düşük seviyelerdedir. Bununla beraber turizm fakültelerinden mezun olan öğrencilerde bu oran çok daha düşüktür.

Bu kapsamda çalışmanın amacı, kadın girişimciliği ve girişimci kavram­larının teorik olarak irdelenmesinin yanı sıra; Turizm Fakültesindeki kadın öğrencilerin girişimciliklerini etkileyen faktörleri belirlemek ve bu faktörlerin bazı demografik değişkenlerle ilişkisini ortaya koymaktır. Elde edilecek bulgular araştırmacılar ve politika yapıcılar açısından önem arz etmektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article