Slaktivizm Tartışması: Çevrimiçi Siyasal Katılım ve Demokrasi / The Debate on Slacktivism: Online Political Participation and Democracy

Serdar Ünal

Abstract


 

Çevrimiçi sosyal ağlardaki sosyal ve siyasal temelli tartışmaların veya etkinliklerin demokratik katılım üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar, bunun siyasal katılımı kolaylaştırdığını ya da teşvik ettiğini savunmaktadır. Diğer yandan anlaşmazlığı içeren tartışmalar, görüş belirsizliğini artırabilir, bireyleri kendi görüşlerine daha az güvenir hale getirebilir ve onları siyasal katılım göstermeye daha az istekli yapabilir. Ne olursa olsun çevrimiçi sosyal paylaşım ağlarında bireylerin çoğu zaman tek tıklamaya ya da paylaşıma dayalı kolay olan bu türden etkinlikleri gerçekten siyasal katılım olarak değerlendirilebilir mi? Çalışmada, dijital ağ temelli katılımın demokratik işleyiş açısından anlamlı ve sonuç getirebilen bir siyasal katılım biçimi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği literatürdeki slaktivizm kavramı üzerinden teorik düzeyde tartışılmaktadır.

 

Ortaya çıkan argümanlara göre, dijital ortamlarda siyasal temelli etkinliklere şüpheci yaklaşanların olumsuz bir anlam yükledikleri slaktivizm, hiçbir siyasal veya sosyal etkisi olmayan çevrimiçi iyi hissetme aktivizmi olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda slaktivizm gerçek yaşamda herhangi bir sosyal ve siyasal etkisi olmayan ancak kişilerin klavye başında bir eyleme destek vererek veya kendisini ifade ederek sadece iyi hissetmelerini sağlayan çevrimiçi siyasal etkinliklere veya eylemlere işaret etmektedir. Bu yazarlar dijital mecralarda paylaşılan bir içeriği beğenme gibi eylemlerin, gerçekte hiçbir etkileri olmasa da insanları etkili olduklarına inandırarak gerçek çevrimdışı aktivizmden veya daha etkili katılım biçimlerinden kopardığını ileri sürmektedirler. Dolayısıyla, dijital temelli katılımın demokratik işleyişine herhangi bir olumlu katkısın bulunmadığı aksine engelleyici bir niteliği sahip olduğu ileri sürülmektedir. Diğer taraftan, bazı yaklaşımlar dijital sosyal mecralar üzerinden gerçekleştirilen küçük gibi görünen etkinliklerin hem yaşam döngüsü boyunca politik davranışları sürdürebilmek için gerekli olan siyasal alışkanlıklar yarattığını hem de zamanla daha güçlü veya daha geniş kapsamlı siyasal davranışların ya da etkinliklerin sergilenmesine bir başlangıç olabileceğini savunmaktadır. Bu yöndeki bazı ampirik araştırmalar dijital mecralarda siyasal içerikli bilgilere ve tartışma ortamına tesadüfen maruz kalmanın dahi daha sonradan çevrimdışı katılım olasılığını artırdığını ve genelde siyasal konulara yönelik motivasyonu olmayan kişiler için bile önemli politik davranışlara dönüşebildiğini göstermektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article