Turkey's view of the Algerian War of Independence (1957)

Pelin Yogun

Abstract


ÖZET

Dünya tarihi içerisindeki bağımsızlık hareketleri incelendiğinde bazılarının benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Savaşı ile Cezayir’in bağımsızlık mücadelesinin benzerlikleri göz ardı edilemez.  Birinci Dünya Savaşından yenik çıkan Anadolu halkı kendi örgütlü mücadelesiyle Milli Birliklerini (Kuva-i Milliye) oluşturmuş ve bölgesel çatışmalara girerek kurtuluş savaşını başlatmıştır. Benzer bağlamda Cezayirli milliyetçilerin de bölgesel örgütlenmelere girerek bağımsızlık mücadelelerine girdikleri görülmektedir. Cezayir’in uzun yıllar Fransız sömürgesi olması ve Osmanlı devletinin savaşın ardından adil yapılmamış olan ateş-kes anlaşmasıyla birlikte işgal edilmesi birbirinden farklı durumlardır. Fakat işgalcilere ve sömürgecilere karşı milli ve tam bağımsızlığı içeren duygularla başlayan silahlı halk örgütlenmeleri açısından büyük benzerlik göstermektedir. Kuva-i Milliye birliklerinin kemik kadrosunu oluşturan askerler olmasının yanında gönüllü vatandaşların da katılımıyla mücadele tüm ülke geneline yayılmıştır. Bu hususta Cezayirli Milliyetçilerin de Cezayirli yurtseverlerden oluşması ve tam bağımsızlığı savunuyor olması başlı başına bir benzerliktir. Cezayir’in uzun yıllar Osmanlı himayesinde kalmıştır. Tüm bu tarihsel benzerlik, Türkiye’nin Cezayir bağımsızlık savaşı karşısındaki tutumunun irdelenmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Bu çalışmada, sekiz yıl süren Cezayir Kurtuluş Savaşı içerisinde tarihçi Benjamin Stora’nın ‘the cruel war’ şeklinde adlandırdığı, savaşın en şiddetli sürdüğü ve tüm dünyada ses getirdiği dönem olan 1957 yılı incelenecektir. Sadece hükümet politikasını incelemek bize bu tarihselliğe rağmen Türkiye toplumunun Cezayir bağımsızlık savaşı karşısındaki tutumuna yönelik açık veriler vermez. Bundan ötürü dönemin en çok okunan Hürriyet, Ulus ve Zafer gazetelerini irdelemek ve hükümet politikalarıyla örtüşüp örtüşmediklerini değerlendirmek bu tarihsellik ile bağ kurulmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Sözcükler: Cezayir, Millî Mücadele, Türkiye

 

ABSTRACT

When the independence movements in world history are examined, it is seen that some of them are similar. In this context, the similarities between Turkey's War of Independence and Algeria's struggle for independence can not be ignored.  The Anatolian people, defeated in the First World War, formed their National Force (Kuva-i Milliye) through their own organized struggle and started the war of independence by entering into regional conflicts. The fact that Algeria has been under French colonialism for many years and the invasion of the Ottoman state with a fire-cease agreement, which was not done fairly after the war, are different situations Algeria has remained under Ottoman rule for many years. All these historical analogies generate a need for examining Turkey's attitude towards Algeria's war of independence. In this work, the year 1957 will be examined; the most violent and worldwide infamous year of the war which was named as 'the cruel war' by historian Benjamin Stora within the eight year Algerian War of Independence. Just examining the government policies will not provide us clear data on Turkish community's attitude towards Algeria's war of independence against this historicity. Therefore, examining the most widely read newspapers (Hürriyet, Ulus and Zafer) of that period and evaluating whether they overlap with government policies can help while linking with this historicity.

Keywords:Algeria, National Struggle, Turkey


References


NEWSPAPERS

The chosen newspapers are held in the University of Istanbul Archives.

Hürriyet, 04 February 1957.

Hürriyet, 20 May 1957.

Hürriyet 23 June 1957.

Hurrıyet, 18 August 1957.

Hurriyet, 25 August 1957.

Hurriyet, 23 Septembre 1957.

Ulus 2 January 1957.

Ulus 6 January 1957.

Ulus, 7 January 1957.

Ulus, 8 January 1957.

Ulus 17 January 1957.

Ulus, 24 January 1957.

Ulus, 03 February 1957.

Ulus, 16 March 1957.

Ulus, 23 March 1957.

Ulus 26 April 1957.

Ulus, 3 May 1957.

Ulus, 6 May 1957.

Ulus 14 Juin 1957.

Ulus 8 July 1957.

Zafer 3 March 1957.

Zafer, 31 March 1953.

Zafer, 19 May 1957.

Zafer 26 May 1957.

Zafer, 12 June 1957.

Unpublished Sources

Republic of Turkey Office of the Prime Minister Directoral General of Press and Information Records, The Speech of the Day, http://www.ayintarihi.com/turkce/date/1955-4-22

Secondary Sources

Akşin, S., Kısa Türkiye Tarihi, Istanbul, Is Bankası Yayınları, 2008.

Arı, T., Uluslararası Iliskiler ve Dıs Politika, Istanbul, Alfa, 2006.

Bagcı, H., Turk Dıs Politikasında 50li Yıllar, Ankara, ODTU, 2014.

Barbier, F.,and Lavenir, C., B., Medya Tarihi, Istanbul, Okyanus Yayınları, 2001.

Burcak, R., S., On Yılın Anıları 1960-1960, Ankara, Nurol Matbaacılık,1998.

Connelly, M., A diplomatic Revolution Ageria’s Fight for Independence and the Origins of the Post-Cold War Era, New York, Oxford University Press, 2002.

Demirer, M., A., Fatin Rustu Zorlu Gercegı, Istanbul, Profıl Yayınları, 2009.

Demirel, A., Gunluklar 1925-1979 Nihat Erim I cılt, Istanbul, Yapı Kredi, 2005.

Dikerdem, M., Ortadoğuda Devrim Yılları, Bir Büyük Elçinin Anıları, Istanbul, Istanbul Maatbası, 1977.

Erciyesoglu, E., ‘Afrika Kıtasının Dünya Politikasında Artan Önemi ve Türkiye-Afrika İlişkileri’, Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi, vol. 1, no. 2, 2012, p. 66.

Evans, M., The Memory of Resistance, French Opposition to the Algerian War, New York, BERG,1997.

Evans M, and Phillips, J., Algeria Anger of the Dispossessed, New Haven and London,Yale University Press,2003.

Gokalp, I., and Georgeon, F., Kemalizm ve Islam Dunyası, Istanbul, Kaynak Yayıları, 2000.

Gozen, R., Uluslararası İlişkiler Teorileri, Istanbul, İletişim Yayınları, 2001.

Hazar, N., Küreselleşme Sürecinde Afrika ve Türkiye İlişkileri, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2003.

Horne, A., A savage war of peace Algeria 1954-1962, New York, New York Review Books, 2006.

Keser, U., ‘A Profile Glance at 6/7 Event in Turkey in the Light of Cyprus Issue’, Journal of Modern Turkish History Studies, vol. XII, n. 25, 2012-Autumn, p.183.

Lewis, B., The Emerge of Modern Turkey, New York, Oxford University Press, 2002.

Macquail, D., and Windahi, S., Iletişim Modelleri, Ankara, IMGE, 2010.

Mango, A., Ataturk, Modern Turkiye’nin Kurucusu, Istanbul, Remzi Kitapevi, 2004.

Mora, N., ‘Media, society and the symbolic elites as the source of news’, Uluslararası Islam Bilimleri dergisi, vol. 5, no. 1, 2008, p. 7.

Nam, M., ‘Algeria; From The Invasion Towards The Liberty’, Tarih, vol. 55, no. 1, 2013, p.156.

Onal , T., ‘The Political Struggle of Fatin Rüştü Zorlu’, Akademik Bakıs, vol. 8, no. 15, 2014, p.164.

Sander, O., Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara, IMGE, 1989.

Sarıkoyuncu Degerli, E., ‘Turkey’s Cyprus Policy During Democratic Party Period (1950-1960)’, Akademik Bakıs, vol. 6, n. 11, 2012-Winter, p.88

Sonmezoglu, F., Turk Dıs Polıtıkası, Istanbul, Der Yayınları, 2006.

Stora, B, Algeria, 1830-2000, Ithaca, Cornell University Press, 2001.

Topuz, H., 10 Soruda Türk Basın Tarihi, Istanbul, Gerçek Yayıncılık, 1996.

Türkmen, Z., Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve Yeniden Yapılanması 1918-1920, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1967.

Türkmen, Z., Mütarekeden Milli Mücadeleye Mustafa Kemal Paşa 1918-1919, Istanbul, Bengi Kitap Yayın, 2010.

Thomas, M., The French North African Crisis Colonial Breakdown and Anglo-French Relations, 1945-62, London, Macmillan Press, 2000.

Ünver, S., Fatin Rüştü Zorlu’nun Öyküsü, Istanbul, BILGI, 1985.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article