Sosyal Bilgiler Dersinde Çizgi Roman Kullanımının Öğrenci Başarı Seviyesine Etkisi

Genç Osman İlhan, Ahmet Ali Gazel, Şahin Oruç

Abstract


Eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi ve daha etkili öğretim yapılabilmesi için materyallere ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrenci seviyesine uygun ve farklı materyaller kullanmak öğrencilerin başarı ve motivasyon seviyelerini artırmaktadır. Sosyal bilgiler eğitiminde de materyal kullanmak diğer eğitim alanlarında olduğu gibi gerekli ve öğrenciler üzerinde etkilidir.  Çizgi romanlarda bir materyal olarak uzun zamandır eğitimciler tarafından kullanılmaktadır. Türkiye’de ise eğitimde çizgi roman kullanımı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler eğitiminde çizgi roman kullanımının öğrenci başarı seviyesi üzerindeki etkisini belirlemeye yöneliktir.  2014-2015 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen araştırmaya 7. Sınıf seviyesinde 55 sosyal bilgiler dersi öğrencisi katılmıştır.  Sosyal bilgiler müfredatında yer alan Türk Tarihi’nde Yolculuk ünitesinde yer alan İstanbul’un Fethi konusu üzerinde çalışma yapılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel desenin kullanıldığı çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve geçenilirlik ile güvenilirliği sağlanan çoktan seçmeli test veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.  Deney grubuna İstanbul’un Fethi konusunu içine alan çizgi romanla birlikte ders işlenmiştir. Kontrol grubuna ise günün eğitim şartlarına uygun tarzda ders işlenmiştir.  Araştırma sonunda elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Toplamda 3 hafta süren araştırma sonucunda çizgi romanla ders işlenen deney grubunun kontrol grubuna göre başarı seviyesinin daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca belli bir süre sonra yapılan izleme testi ile konuların kalıcılığına bakılmıştır. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article