Avrupa Birliği’nde CO2 Emisyonları ve Dış Ticaret

Nalan Işık

Abstract


Avrupa Birliği(AB) çevre kalitesini iyileştirmek ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla sıkı teknolojik ve politik önlemler almaktadır. Bu sayede son yıllarda karbon salınımını en fazla azaltan bölge olmuştur. Buna rağmen AB, halen dünyanın en büyük karbon salınımını gerçekleştirmektedir. AB, aynı zamanda küresel ticaretin liderleri arasındadır. Ticaretin karbondioksit (CO2) emisyonlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği belirtilmekle birlikte literatürde dış ticaretin çevre kirliliğine yo açtığı tartışma konusudur. Bu bağlamda çalışma, AB’ de (28) CO2 emisyon oranları ile dış ticaret arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır. Bunun için 1991-2016 döneminin CO2 emisyon oranları ile dış ticaret verilerine panel eşbütünleşme testi uygulanmıştır.  Test bulgularına göre CO2 emisyon oranları ile dış ticaret verilerinin eşbütünleşik olduğu kabul edilmiştir. Panel genelinde değişkenlerin uzun dönem eş bütünleşme katsayıları panel dinamik en küçük kareler metodu (PDOLS) ile araştırılmıştır. Ampirik tahmin bulguları, CO2 emisyon oranları ile dış ticaretin uzun dönemli pozitif ve anlamlı ilişkide olduğunu göstermektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article