X ve Y Kuşaklarının Hedonik Tüketim Davranışlarına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma

Seda Gökdemir Ekici, Nihal Sütütemiz

Abstract


İşletmeler pazarlama faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için hedef kitlelerini belirlemek ve bu hedef kitlelerin özelliklerine göre pazarlama stratejilerini belirlemek durumundadır. Aynı dönemlerde yaşayan ve benzer özelliklere sahip kişilerin oluşturduğu gruplar kuşak olarak adlandırılmaktadır. Günümüz kuşak sınıflandırılması ; Gelenekselciler , bebek patlaması, X,Y,Z kuşakları şeklindedir. İşletmelerde hedef kitlelerini belirlemede, ürün ve hizmet tasarımlarında, tanıtım çalışmalarında vb. kuşakların özelliklerini iyi anlamalıdır. Kuşaklar arasındaki istek ve beklenti farklılıklarının olması pazarlama faaliyetlerini de etkilemektedir. Hazza yönelik tüketim anlayışı olarak tanımlanan hedonik tüketim ve rasyonel fayda elde etme amacıyla gerçekleştirilen faydacı tüketim davranışlarına yönelmede kuşaklar arasında farklılık olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada özellikle genç kuşaklar olarak adlandırılan, tüketim, çalışma hayatı ve Türkiye nüfusunda önemli paya sahip olan X ve Y kuşaklarının hedonik veya faydacı tüketim anlayışına yönelik var olduğu düşünülen farklılıkların ortaya çıkarılmasına yönelik literatür taraması yapılarak kavramsal bir çerçevede incelenmesi hedeflenmektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article