Türkiye’de Kalkınma Planlarında Belediye Hizmetlerinde Sorun Alanları, Hedefler ve Değişim

Erdal Bayrakçı, Selçuk Kahraman

Abstract


Beş yıllık kalkınma planlarının tamamı incelendiğinde belediye hizmeti, kentsel hizmet, yerel hizmet, yerel kamu hizmeti terimlerinin hepsinin ilgili konu alanları dikkate alındığında aynı anlamlarda kullanıldığı görülmüştür. Ancak terimlerin tercihen kullanımında bir değişim söz konusudur. Belediye hizmetleri kavramı I., II., III., IV., V. ve VII. Beş Yıllık Kalkınma Planları’nda kullanılmasına karşın aynı hizmet konuları ile ilgili VI., VIII., IX. ve X. Beş Yıllık Kalkınma Planları’nda kullanılmadığı görülmüştür. Diğer yandan yerel hizmet, yerel kamu hizmeti ve kentsel hizmet terimlerinin hepsi ilk defa VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kullanılmıştır. IX. Kalkınma Planı’nda ise bu dört terimin hiçbiri kullanılmamıştır. Kentsel hizmet ve yerel kamu hizmeti terimleri yalnızca VII. ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planları’nda yer almıştır. Yerel hizmet terimi ise VII., VIII. ve X. Beş Yıllık Kalkınma Planları’nda tercih edilmiştir. Bu açıdan son beş yıllık kalkınma planlarında yerel hizmet terimi daha sık tercih edilmeye başlamıştır. 

Türkiye’de planlamaya ilişkin tartışmalar daha çok ekonomik konular üzerinden gündeme gelse de görev ve faaliyet alanları açısından kamu hizmetleri sunan yerel yönetimlerin değerlendirilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de yerel kamu hizmetlerinin belediyelerce yürütülmesine ilişkin çeşitli tecrübeler bulunmaktadır. Bu sürecin takip edilmesi açısından beş yıllık kalkınma planları önemli materyaller sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’de belediyelerin üstlendikleri yerel kamu hizmetlerin sunumundaki değişim ve dönüşüm sürecinin irdelenmesidir. Bu açıdan kalkınma planlarında yer alan belediyelerce yürütülen hizmetlere yönelik hedefler oldukça önemlidir. Tüm bunların yanında, belediyeler açısından yerel hizmetlere yüklenen anlam ve uygulama usulleri tartışılacaktır.  


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article