Yarı Doğrudan Demokrasi Aracı Olarak Referandumun Yargısal Denetimi

Gülnihal Ahter Yakacak

Abstract


Kıta Avrupası ve Anglo-sakson ülkelerinde çıkıp olgunlaşan “kurucu iktidar”, “kurucu meclis” ve “referandum” tartışmaları, salt ve sınırlayıcı hukuk anlayışının ötesinde siyaset teorisi etrafında şekillenmiştir. Halkın kendi kendini yönetmesi olan demokrasi, kurucu iktidarı, yani egemenliği halka ait görmektedir. Günümüzde de demokrasinin uygulama aracı olarak referandum kullanılmaktadır.

 Türk hukuk düzeninde referandum yolunun işletilmesi sadece anayasa değişiklilleri hakkında kanunlar için kabul edilmiştir. Bu çerçevede, Anayasaya göre sadece anayasa değişikliklerine dair kanunlar bakımından referandum yolu işletilebilir. Ancak referandumun yargısal denetimi olup olmadığı oldukça tartışılan bir konudur. Bunun sonucunda da özellikle Avrupa birliği üye devletlerindeki referandumun sonuçları ile Türkiye’deki referandum karşılaştırılarak incelenmelidir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article