Ben de Varım! Arzulanandan Arzulayana İrfan Tözüm Sinemasında Kadın İmgesi

Özgür Velioğlu Metin

Abstract


1980 sonrası dönemde Türk sinemasında Atıf Yılmaz, İrfan Tözüm, Ömer Kavur, Yavuz Turgul gibi yönetmenlerin filmlerinde kadın temsili değişime uğramaya başlar. Türkiye’de etkileri bu dönemde görülmeye başlanan feminizm hareketinin de katkısıyla birlikte oluşan bu değişim, Türk sinemasında kadının temsili açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yönetmenler, kadını namuslu iyi bir eş ve anne görevinden çıkarıp, sorgulayan, kendi arzularının farkına varan ve var olan toplumsal normlara karşı çıkabilen birey konumuna taşır. İrfan Tözüm, filmlerinde bu dönüşüme yer veren ilk yönetmenlerden olmasına rağmen, akademik düzeydeki çalışmalarda satır arasında ele alınmaktan öteye gidilmemiştir. Çalışmada, İrfan Tözüm’ün filmlerinde yer alan kadın karakterlerin ataerkil ahlak anlayışı ve kadının üzerindeki namus baskısına karşı çıkışlarının ortaya konması amaçlanmıştır. Örneklem olarak filmografisinden seçilen Rumuz Goncagül (1987), Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (1992), Kız Kulesi Aşıkları (1993) ve Mum Kokulu Kadınlar (1996) filmleri, göstergebilimsel dizisel yöntem ile toplumsal cinsiyet normlarına dair temel karşıtlıklar açısından çözümlenmiştir. Çözümlemede, filmlerde yer alan kadın karakterlerin ailelerinin namus baskısıyla eve hapsolmalarının ve dolayısıyla yasaklanan aşk ve cinselliğin sonucunda yaşanan başkaldırı ile bu ortamdan kaçışları, cinselliği ve romantik aşkı arayışları ortaya konulmuştur. Türk sinemasının 1980 sonrası döneminde İrfan Tözüm filmleri, toplumsal cinsiyet normları içinde hapsolmuş kadının isyanı niteliği taşır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article