Televizyon Haberlerinde Gençlerin Temsili

Ebru Turanlı

Abstract


Kimlik kendimiz hakkında sahip olduğumuz çeşitli temsilleri içeren kendini kavrayışın bir ifadesidir. Birey toplumsallaşma sürecinde pek çok etken aracılığıyla kimlik edinimi sağlar. Medya da bu süreçte işlev gösteren araçlardan biri olma özelliği taşımaktadır. Medyada sunulan temsillerle kimliklerin niteliğini oluşturan çeşitli davranış biçimleri, izleyicilere model olarak gösterilmektedir. Toplumsallaşmaya ilişkin kod ve simgeler topluma aktarılarak, toplumsal belleğe yerleşmekte ve kişisel kimliği şekillendirmektedir. Aynı zamanda medya bireyleri kategorizeleştirmekte ve bu kategorilere de çeşitli niteliksel özellikler yüklemektedir. Böylece bireyin kendisini ve toplumsal yapıyı kategoriler üzerinden anlamlandırması medyada yer alan temsillerle uyumlu hale gelmektedir. Çünkü Hall’un da belirttiği gibi medya temsillerinin yansıtmaktan çok inşa edici bir niteliği bulunmaktadır.

Televizyonun görsel öğeleri kullanarak gerçekliği yeniden kurgulayabilmesi ve ürettiği sanal gerçekliğin inandırıcılığı konusunda kitleyi daha kolay ikna edebilme özelliğine sahip olması kimliklerin temsillerinde ve inşa sürecinde kamuoyu üzerinde daha büyük bir etki yaratmasını sağlamaktadır. Toplumsal yapının önemli bir parçası olan gençler de medyada çeşitli şekillerde temsil edilmektedir. Medya ürettiği içeriklerde yarattığı gençlik tasarımına özgü birtakım niteliksel özellikleri kamuoyuna iletmekte, bu sayede bir kimlik tasarımı gerçekleştirmektedir. Televizyon haberleri de bu kimlik tasarımının yapıldığı medya içeriklerinden birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmada yayın politikaları birbirinden farklı olan Fox TV, ATV ve Kanal D televizyon kanallarında 16-25 Nisan tarihlerinde yayınlanan ana haber bültenlerinde yer alan haberler içerik analizi yöntemi kullanılarak niceliksel ve niteliksel olarak incelenmiştir. Çalışmada haberlerde gençlerin nasıl temsil edildiği, hangi değerler üzerinden bir gençlik tasarımı yapıldığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur: Ana haber bültenlerinde yer alan haberlerde gençlik tasarımı bağlamında ne tür iletiler yer almaktadır? Gençlik tasarımı hangi kültürel, kişisel ve siyasal değerler kullanılarak yapılmıştır? Yapılan gençlik tasarımı farklı yayın politikaları bağlamında farklılık göstermekte midir? 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article