Geçmiş ve Gelecek Arasında: Sinemada Yok-Yer

Nigar Posteki

Abstract


Gündelik hayat kavramı  insanın nesneye, nesnenin de ürüne  dönüşmesini ifade etmektedir. 19. yüzyılla birlikte kültür endüstrisinin hayatı hızla değiştirmesi  insanı da standartlaştırmış, belli kalıplara sokmuştur. Kültür endüstrisinin değişim için kullandığı en önemli alan sanattır. Sanat eserinin biricikliği bozularak, gelip geçici, her yere taşınabilir, kolayca elde edilebilir hale gelmiştir. Geleneksel sanat eserlerine ironik bir gözle bakarak, onu yıkmaya çalışan Dadaizm, Konstrüktivizm, Pop-Art gibi sanat akımları ile Duchamp, Warhol gibi sanatçılar hazır nesneler kullanarak yeniden üretim yoluna gitmiş ve yüksek sanatı  günlük  hayatın bir parçası haline getirmişlerdir. Bu durum  Warhol'un şu sözleri ile özetlenebilir: "Everything is pop, pop is everything."

Gerçeklik ile kurgusal düş dünyasını harmanlayan bu öyküler aracılığı ile içinde yaşadığımız yok-yer'ler görünür hale getirilmektedir. Auge'ye göre yok-yer'ler  tarih ya da kimlikle ilişkisi olmayan yaşam alanlarıdır. Yani geçici yaşamların olduğu mekanlar. Çalışmada sinema ve mekan bağlamında yok-yer'ler üzerinde durulacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article