Yeni Medya İle Birlikte Gazetecilik Pratiğindeki Dönüşüm: Haber Üretiminde “Çoklu Yetenek”

Aysel Çetinkaya, Zafer Özdemir

Abstract


İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler birçok alanda olduğu gibi gazetecilik alanında ve gazetecilik mesleğinin standartlarında birtakım değişikliklere sebep olmuştur. Birden fazla medyanın tek bir araçta toplanmasını ve kullanılmasını sağlayan yeni medya, bu özelliği ile çoklu ortam (multi media) niteliği taşımaktadır. Çoklu ortam içerik üretiminin bir gereği olarak, gazetecilerin bütün medya araçlarına yönelik olarak bir dizi yetenek geliştirme ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Artık gazetecilerin bir içeriği toplama, değerlendirme ve yazma gibi temel gazetecilik görevlerinin yanı sıra o içeriğe uygun fotoğrafı seçme ve düzenleyebilme, gerekirse bir fotoğraf galerisi oluşturabilme, video içeriği üretebilme ve o haberin okur kitleye ulaşmanı sağlama gibi becerileri edinmesi beklenmektedir.

 

Bu makale, gazetecilik mesleğinin değişen yapısının haber üretiminde meslek pratiklerinin nasıl değiştiğini ele almayı amaçlamaktadır. Çalışmanın verilerinin, gazetecilik mesleği,  çevrimiçi gazetecilik ve çoklu yetenek konularındaki literatür taramasıyla ve yüz yüze görüşme tekniğiyle toplanması, örnekleminin ise amaçlı örneklem çeşitlerinden uzman örneklem tekniğiyle belirlenmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın örneklemi uzman örneklem tekniğine bağlı olarak, çevrimiçi gazetecilik endüstrisine ve ekonomisine yön verdiği düşünülen çevrimiçi gazetelerin yayın yönetmenleri ve gazetecilik mesleğini aktif olarak icra etmiş, mesleğin geçmişi ve bugünü konusunda deneyim sahibi gazetecilerdir. Yönetici sınıfın görüşlerine başvurmak, çevrimiçi gazetelerin işleyişi ve üretimini sürdüren işgücünde aradıkları niteliklerin tespit edilebilmesi; mesleğe yıllarını vermiş gazeteciler ile görüşülmesi ise geçmişte gazetecilerde aranan özelliklerin tespit edilebilmesi açısından önem kazanmaktadır. Ayrıca Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde yer alan Gazetecinin Temel Görevleri ve İlkeleri ile elde edilen bulgular karşılaştırılarak bir içerik analizi de yapılacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article