Türkiye’de Yerel Yönetim Mevzuatının Yabancı Göçmenler Açısından Değerlendirilmesi

Önder Kutlu, Erdal Bayrakçı, Selçuk Kahraman

Abstract


Mart 2011’de Suriye’de başlayan iç karışıklıklar sonrası milyonlarca Suriyeli Türkiye topraklarına geçiş yapmıştır. Bu süreçte Hükümet Suriyeli sığınmacılara yönelik ‘açık kapı politikası’ uygulamıştır. Başlarda Hükümet krizin kısa vadede biteceğini düşünmüş ancak sürecin aksi yönde olduğu ortaya çıkmıştır. Nitekim Suriyelileri ‘misafir’ olarak tanımlayan resmi söylem daha sonra ‘geçici koruma statüsü’ne Suriyelilerin alınması ile yeni bir süreci evrilmiştir. 2018 itibariyle Türkiye’de yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır.

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar krizinin yönetilmesi farklı aktörleri sürece dahil ettirmeyi gerektirmiştir. Bu aktörlerden birisi yerel yönetimlerdir. Suriyeli sığınmacıların %90’ından fazlasının kamp dışı alanlarda yaşıyor olması özellikle yerel hizmet alanlarında belediyeleri yakından ilgilendirmeye başlamıştır. Türkiye’de çeşitli il merkezlerinde yoğun olmak üzere kentsel alanlarda yaşayan sığınmacılara yönelik belediyeler tarafından çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetler sunulurken uygulamada farklı sorunlar oluşmaktadır.

Türkiye’de yabancı göçmenler konusu esasında uzun yıllardır belediyeleri yakından ilgilendirmiştir. Buna karşın belediyelerin mali kaynaklarını yabancı göçmenler için kullanmasının yasal dayanakları nedir? Halihazırda yerel yönetim mevzuatı belediyelere ne tür yetki ve görevler tanımaktadır? Pratikte belediyeler göçmenlere yönelik yardımlarını hangi mevzuata dayandırmaktadır? Mevzuattaki sorun alanları nelerdir ve nasıl değişiklikler yapılabilir? Bu bağlamda belediyelere yabancı göçmenlere yönelik hizmetlerde yetki genişliği tanınabilir mi? Bunun sonucunda kısa ve uzun vadede muhtemel sorun alanları ve riskler söz konusu olabilir mi? Çalışma bütün bu sorulara yanıt üretmeyi ve tartışmayı hedeflemektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article