Yeni Medya, Yeni Etkileyenler ve Halkla İlişkiler Mesleğine Yönelik Etkileri

Aybike Pelenk Özel

Abstract


Halkla ilişkiler uzmanları ve pazarlamacılar bugün hızla değişen yeni iletişim kanalları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bloglar, podcast'ler, çevrimiçi video ve sosyal ağlar gibi internet tabanlı sosyal medya araçları milyonlarca kişiye ulaşırken yeni, gündelik, hızlı ve informal bir dil kullanmaktadır. Bu ortamları etkin kullanan, tutum ve davranış kalıpları oluşturan, sürekli ve akıcı içerik oluşturarak çok sayıda kullanıcı tarafından takip edilen ve nedenle de “etkileyiciler”, olarak adlandırılan kişiler, ürün ve hizmetlerin tüketiciye aktarılmasında yeni nesil bir dil geliştirerek “yeni kanaat önderleri” olarak nitelendirilmektedirler. Geleneksel medya, şirketler tarafından aktarılan bilginin yayılmasında hayati bir rol oynamaya devam ederken, bu geleneksel kanallar bile çevrimiçi oluşumlardan giderek daha fazla etkilenmektedir.

Çalışmada influencer, yani etkiliyiciler/etkileyenler kavramından yola çıkılarak halkla ilişkiler ve pazarlama meslekleri açısından etkileri, şirketler ve ajanslar tarafından nasıl kullanıldığı ve tüketici gruplarının yeni etkileyenlere yönelik tutumları analiz edilmiştir. Bu bağlamda hem influencer pazarlama ve halkla ilişkiler uygulamaları analiz edilmiş hem de anket tipi veri toplama yöntemi kullanılarak influencer pazarlama uygulamalarının tüketici grupları üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: yeni etkileyiciler, halkla ilişkiler, etkileyenli  pazarlama, yeni medya.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article