Yenilenebilir Enerji Kaynakları Açısından Biyokütle Enerjisinin Yeri ve Türkiye’de Enerji Üretimindeki Önemi

Fatma Feyza Kavak

Abstract


Türkiye’nin petrol, doğalgaz, kömür arzının yeterli düzeyde olmaması, fiyatlardaki artışlar, Rusya ile yaşanan krizden sonra güvenilir doğalgaz kaynağı olmadığının ortaya çıkması ve enerji kaynakları üzerinde yaşanan rekabetler dünya üzerinde yeni enerji kaynakları arayışlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Türkiye enerjisinin önemli bir kısmını fosil yakıtlardan elde etmektedir, bu da dışa bağımlılığı ve çevresel kirliliğin ortaya çıkmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması hem maliyet hem de çevresel açıdan önemli bir yere sahiptir. Biyokütle; kolaylıkla bulunabilirlik, sürdürülebilirlik ve çevre üzerinde olumsuz etkiye sahip olmama gibi bazı önemli avantajlara sahip olan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Dünya üzerinde çevre dostu sürdürülebilir enerji üretimi sağlaması, kalkınmayı hedeflemesi, aynı zamanda çevre yönetimini sağlaması nedeniyle biyokütle enerjisi de yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde geliştirilmesi gereken önemli bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Bu çalışmada enerji kavramı, enerji çeşitleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle enerjisi incelenmiştir. Çalışmanın amacı; biyokütle enerjisinin Türkiye özelinde ne derece sürdürülebilir bir enerji kaynağı olduğu avantajlı ve mali açıdan dezavantajlı yanları oluşacak risklerin asgariye indirilmesi, maliyetine oranla elde edilen enerji miktarına göre tercih edilebilir enerji kaynağı olup olamayacağı dengeli bir şekilde tartışılmaktadır. Bu çalışmanın yöntemini kantitatif ve kalitatif verilerin kullanılmasının yanında literatür araştırması ve Türkiye’de enerji faaliyeti gösteren kurum ve kuruluşların web sayfalarında yer alan teknik rapor ve bilgilerin kullanılması oluşturmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article