Yenilenemez ve Yenilenebilir Enerjinin Karbondioksit Emisyonu Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Asimetrik Nedensellik Testi

Ümit Bulut

Abstract


Bu çalışmanın amacı, 1986-2014 dönemine ait yıllık verileri kullanarak Türkiye’de yenilenemez ve yenilenebilir enerjinin karbondioksit (CO2) emisyonu üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen ve değişkenler arasındaki asimetrik nedensellik ilişkilerinin incelenmesine izin veren nedensellik testi kullanılmıştır. Nedensellik testinin bulgularına göre, Türkiye’de yenilenemez enerji kullanımındaki artış CO2 emisyonu artırırken, yenilenebilir enerji kullanımındaki artış ise CO2 emisyonunu azaltmaktadır. Çalışmanın sonuç bölümünde bulgular çerçevesinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article