Teknolojik Gelişmelerin İş Hukukuna Etkileri ve Sanal Kaytarma

Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu

Abstract


Teknolojik gelişmeler, tüm hukuk alanlarında olduğu gibi iş hukukunda da yeni kavramların ortaya çıkmasına ve yeni arayışlara yol açmaktadır. İşyerlerinde internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, gerek işyeri bilgisayarları gerekse akıllı telefonlar vasıtasıyla işçilerin işyerinde kişisel internet kullanımına bağlı bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.  “Sanal kaytarma” olarak adlandırabileceğimiz işçi davranışları, bir başka deyişle işyeri bilişim teknolojilerin kişisel amaçlarla kullanımı, son zamanlarda sıkça hukuki tartışmalara yol açmaktadır.  Zira yapılan araştırmalara göre bilinçli ve bilinçsiz olarak sanal kaytarma sayılabilecek davranışlarda bulunulması son yıllarda özellikle de belirli yaşın altındaki çalışanlarda oldukça yaygınlaşmıştır. Sanal kaytarmanın çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkması mümkün olup, bazı durumlarda işçi ve işveren lehine sonuçlar doğurması mümkünken bazı hallerde ise işçinin uyarılması yahut fesihle sonuçlanabilecektir. Kişisel maillerin kontrolü, haberlere yahut sosyal medyaya göz atılması, online alışveriş sitelerinde gezinme, müzik indirilmesi, video izlenmesi yahut yasadışı programların indirilmesi, kumar ve bahis oyunlarının oynanması vb. pek çok davranışın bu kapsamda değerlendirilmesi mümkündür. Çalışmamızda sanal kaytarmanın hukuki sonuçları, iş hukuku alanındaki etkileri ile sınırlı olarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda, işçilerin gösterdiği sanal kaytarma davranışlarına karşılık işverence alınabilecek tedbirler ve başvurulabilecek yaptırımlar, mevcut hukuki düzenlemeler, yargı kararları ve mukayeseli hukuktan yararlanılarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article