Sağlık Hakkı

Hamide Tacir

Abstract


Sağlık hakkı yaşamımızı anlamlandıran ve onurumuzu koruyan temel insan haklarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde bulunma olarak ifade edilmektedir . Bu tanıma göre sağlık hakkının iki yönü bulunmaktadır. Bunlardan ilki, kişinin hasta olmadan önceki süreçte sağlığının korunması, ikincisi ise kişinin hasta olduktan sonra adil, eşit, yeterli tedaviye ulaşabilmesidir. Ve bu durum tüm insanlara dil, din, ırk gibi herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın uygulama alanı bulmaktadır. Bu hakkın gerçekleştirilmesi, Devletin temel yükümlülüklerini biridir. Nitekim Devletin, insan haklarını koruması; “saygı duyma”, koruma” ve “yerine getirme” yükümlülüğü biçiminde üç başlık altında incelenir. Sağlık hizmetlerine erişimin sınırlandırılmaması, tıbbi bakım görme hakkının engellenmemesi ve Develtin konuyla ilgili hukuki düzenlemeler yapması gereği bunlardan bazılarıdır.Bu çalışmanın amacı da sağlık hakkının önemini, özellikle bu hakkın hasta haklarının korunması üzerindeki etkisi kapsamında değerlendirmektir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article