Türk Hukukunda Küçüklerin Evlat Edinilmesi

Ahmet Ayar

Abstract


Evlat edinme ilişkisi, kanunun aradığı şartların yerine getirilmesi üzerine mahkeme kararı ile kurulan ve evlatlık ile evlat edinen arasında soybağını kuran bir hukuki ilişkidir. Türk Medeni Kanunu, 305 ve 320. maddeleri arasında, küçüklerin evlat edinilmesi ile ergin veya kısıtlıların evlat edinilmesini farklı esaslara tabi tutmuştur. Türk Medeni Kanunu 305 ve devamı maddelerinde küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin genel şartları belirtmiştir. Buna göre, küçüklerin evlat edinilmesi için öncelikle evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olmaları gerekir. Bunun dışında evlat edinmenin küçüğün yararına bulunması ve evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı biçimde zedelenmemesi gerekir. Evlat edinme ilişkisinde bu genel şartlar dışında evlat edinen ve evlatlık açısından kanunda öngörülmüş bazı diğer şartlarda söz konusudur. Bu çalışmada kanunda öngörülen tüm bu şartlar ayrıntılı olarak ele alınacak ve son olarak küçüklerin evlat edinilmesinin sonuçlarından bahsedilecektir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article