Suça Sürüklenen Çocuklar ve Çocukların Yargılanma Usulü

Aysun Altunkaş

Abstract


Çocuğun ceza kanunlarında suç sayılan bir fiili işlemesi ve sonucunda yargı makamlarının önüne götürülmesi, çocuk suçluluğu olarak tanımlanmaktadır. Çocuk, zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden tam bir olgunluğa erişmemiş, toplumdaki rol ve görevlerini henüz öğrenmekte olan, bakıma ve eğitime muhtaç bir varlık şeklinde tanımlanmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı da çocukların yaşamda risklerle karşılaşma olasılığının yüksek olduğu kabul edilmektedir. Türkiye’de her yıl 0-18 yaş grubunda 83 bin suça sürüklenen, 76 bin suç mağduru çocuk olduğu; suça sürüklenen çocuklardan 23 bininin yargı makamları karşısına çıktığı verisi istatistiki bilgiler içerisinde yer almaktadır. Bu rakamlar dikkate alındığında her yıl ortalama 150 bin çocuğun, çocuk adalet sistemine dahil olduğu öngörülmektedir. Küçükler Bakımından Adaletin Yürütümü Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Pekin Kuralları) ile çocuk, hukuk sisteminde işleyebileceği bir suçtan dolayı yetişkinlere nazaran kendisine farklı davranılması gereken kişi olarak tanımlamaktadır. Bu çalışma içerisinde de Türk ulusal mevzuatında çocukların yargılanmasına ilişkin getirilen düzenlemeler, özellikle Çocuk Koruma Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu olmak üzere ayrıntılı olarak değerlendirilecek ve Pekin Kuralları ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article