Tacü’t-Tevarih’in Anlatısal Söylem Biçimine Dair Kısa Bir Değerlendirme

Dileknur Ceylan Kastrat

Abstract


Tarihi bir metnin anlatısal bir metin olarak değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla da edebi tekniklerle yorumlanamayacağı anlayışı yirminci yüzyılda özellikle sosyal bilimler alanında temellenen yapısalcılık ve post-yapısalcılık gibi kimi yaklaşımlarca ciddi bir biçimde eleştirilmeye başlanmıştır. “Tarihi, kurmaca bir anlatı olarak değerlendirmek mümkün mü?” sorusu etrafında şekillenen tartışmalar, esasında “mutlak gerçeklik” iddiasının sarsıntıya uğramasıyla doğrudan bağlantılıdır. Tarih ve edebiyat arasındaki sınırların ortadan kalktığı anlayışıyla yola çıkılan bu çalışmada on altıncı yüzyılda Hoca Sadeddin tarafından kaleme alınan Tacü’t-Tevarih’in sınırlılık nedeniyle yalnızca belirli bir bölümü (Fatih Sultan Mehmed’in doğumundan oğlu Bayezid’in tahta çıkışına kadarki kısım) ele alınacaktır. Çalışmanın temel amacı, genel özellikleri itibarıyla ilk bakışta Osmanlı tarih yazıcılığının bir örneği olarak değerlendirilebilecek olan eserin, metne yapılan yakın okuma sonucunda anlatım tekniği ve söylemi bakımından kurmaca bir anlatının özelliklerini de sergilemekte olduğunu göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Tarih, mutlak gerçeklik, anlatı teknikleri, söylem, Tacü’t-Tevarih


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article