Okul Öncesi Kurumuna Devam Eden Çocukların Sosyal Uyum Becerilerinin Çizgi Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

Feryal Savcı, Münevver Özen

Abstract


Çocukların, resim yaparken kendi yaşantıları, duygu ve düşünceleri hakkında bizlere bilgi verdikleri düşünülmektedir. Çocuklar yaptıkları bu resimlerde bilinçli olarak kendilerini ifade edebilir ve yahut tamamen figürleri bilinçsizce çizebilirler. Birçok uzman, resimleri çocuğun kişiliği hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla bir değerlendirme aracı olarak kullanmaktadır. Bu çalışma, okulöncesi kurumuna devam eden çocukların sosyal uyum becerilerinin yaptıkları resme nasıl yansıttıklarını ve bu uyumun çizgi gelişimine olan etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya okul öncesi eğitim kurumuna devam eden, 5-6 yaş grubu, toplam 46 çocuk katılmıştır. Çocuklara herhangi bir ölçek uygulanmamış, bu kurumlarda çalışan öğretmenlere çocuklar adına doldurulması için ‘Anasınıfına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarına Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği’ ve çocuğun arkadaşlarıyla olan ilişkisini daha detaylı öğrenmek için Prof. Dr. Haluk Yavuzer tarafından geliştirilen ‘Arkadaş İlişkilerini Değerlendirme Formu’ verilmiştir. Çocukların demografik bilgilerini edinmek adına araştırmacı tarafından geliştirilen 14 soruluk Aile Bilgi Formu kullanılmıştır. Tüm çocuklara ‘bana bir aile resmi çizmeni istiyorum, bana bir okul resmi çizmeni istiyorum ve bana istediğin bir resmi çizmeni istiyorum’ yönergesi verilmiştir. Çocuklara her çizim için 24 renkli kuru boya ve A3 resim kâğıdı verilmiş ve renk tercihlerinde müdahalede bulunulmamıştır. Çocukların resimleri ölçeklerle elde edilen verilere göre yorumlanmıştır. Çocukların Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği ile babalarının eğitim durumu arasında pozitif yönlü ilişki saptanırken (p= .006) Arkadaş İlişkilerini Değerlendirme Formu’ndan almış oldukları puanlar ile doğum sırası arasında negatif yönlü ilişki saptanmıştır (p= - .056). Ayrıca cinsiyet olarak erkek olma durumunun serbest bir şekilde çizmiş oldukları resimlerde tip-şema, ifade ve renk kullanma becerilerinde normal grupta olma ihtimalini azalttığı saptanmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article