Belediyelerin Etkinliğinde İletişim Politikalarının Etkisi

Rüveyda Kızılboğa Özaslan, Nurettin Çiçekçi

Abstract


İnsanların doğduğu andan itibaren kullandığı temel araçlardan biri olan iletişim; etkileme, bilgilendirme ve yönlendirme boyutu ile bireylerin ve toplumun fiziksel, düşünsel ve ruhsal tepkilerini belirlemede kullanılan etkin bir yöntemdir. İletişimin insanlar üzerindeki etkisi dikkate alındığında kamu ve özel sektör yöneticilerinin kurumlarının başarısını ve sürdürülebilirliğini sağlamada bu aracı etkin kullanmaları gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Demokratik toplumlarda ise halkın güveni ve desteği olmaksızın bir kurumun başarı kazanması mümkün değildir. “Beşikten mezara kadar” şeklinde ifade edilen geniş bir hizmet yelpazesinde faaliyet gösteren belediyeler için bu husus çok daha fazla önem taşımaktadır. Hizmet konusunun çeşitliliği, halka direk temas etmeleri ve belli aralıklarla yapılan seçimle göreve gelmeleri ve bunun yarattığı rekabet nedeniyle belediyelerin uyguladığı iletişim politikalarının önemi her geçen gün artmaktadır.

 

 Bu kapsamda çalışmada otuz büyükşehir belediyesinin uyguladığı iletişim modelleri karşılaştırmalı bir analizle incelenmektedir. Belediyelerin yeni iletişim modellerine yönelik ilgisi ve bu modelleri kurumlarına uyarlamalarının yanı sıra halkın bu araçları kullanma kapasitelerinin değerlendirilerek otuz büyükşehir belediyesinin iletişim politikaları ile ilgili kapsamlı bir analiz yapılması hedeflenmektedir. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak sürekli güncellenen iletişim araçları ve halkın farkındalığındaki artış dikkate alındığında, halka en yakın yönetim birimi olan belediyelerin başarısında doğru, geçerli ve güncel iletişim modellerinin kullanılmasının etkisi yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın büyükşehir belediyelerinin iletişim politikaları özelinde okuyucuya kapsamlı ve karşılaştırmalı bir analiz sunarak faydalı olacağı düşünülmektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article