Çevre Hakkı ve Belediyelerdeki Yansımaları

Rüveyda Kızılboğa Özaslan, Nurettin Çiçekçi

Abstract


Hak, bir değer çeşididir ve insanın hayatını değerli kılan, geliştiren bir kavramdır. İnsan hakları ise, kişilerin ve toplulukların sadece insan olmalarından yola çıkılarak, kendilerine tanınan veya tanınması istenen temel hak ve özgürlüklerdir. Çevre hakkı da, insanın doğduğu andan itibaren kendini içerisinde bulduğu, yaşam bağı ile bağlı olduğu ve karşılıklı etkileşim halinde olduğu çevreden kaynaklanan haklarını kapsamaktadır. Çevre ve insan arasındaki karşılıklı etkileşim, insanın ve çevrenin varlık koşulunu oluşturduğu gibi insanın yaşam kalitesinde de belirleyici rol oynamaktadır. Gerek insanın maddi ve manevi bütünlüğünün korunması ve geliştirilmesi gerekse çevrenin bir bütün olarak kirlenmesinin önlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çevre ve insan arasındaki ilişkinin sağlıklı temeller üzerine kurulması ve devam ettirilmesi gerekir. Çevre hakkı, sadece bugünkü kuşaklara değil gelecek nesillere de yaşanabilir bir dünya bırakma amacı taşımaktadır.

 

Çalışma kapsamında belediyelerin çevre hakkı kapsamındaki görev ve sorumluluklarının açıklanması ve uygulama örneklerine yer verilmesi amaçlanmaktadır. Belediyelerin çevreye yönelik farkındalık kazandırılmasına yönelik uygulamalarının birey ve çevre üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Ayrıca çevrenin korunmasında ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında mevzuat kapsamında belirlenen yaptırım ilkelerine yer verilerek, çevre üzerinde bireylerin sorumluluklarının da değerlendirilmesi hedeflenmektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article