Türk Vergi Sisteminde Uzlaşma Müessesesi

Bahadır Sazak Doğan

Abstract


Tarihten günümüze vatandaşlarına sunduğu mal ve hizmetlerin kapsamı mütemadiyen genişleyen devletler, bu sunumu sağlayabilmek için gelire ihtiyaç duymaktadırlar. Devletlerin gelir kaynakları arasında ise en geniş yeri vergi gelirleri tutmaktadır. Devletler, bu gelirleri toplarken vatandaşları ile karşı karşıya gelmekte ve çeşitli uyuşmazlıklar yaşamaktadırlar. Bu uyuşmazlıkların mümkün olan en kısa sürede çözümlenmesi hem gelire ihtiyacı olan devlet hem de harcanabilir gelirinde bir azalma olacak olan mükellef için önem arz etmektedir.

Devlet ile mükellefler arasında vuku bulan vergi uyuşmazlıklarının çözümü noktasında iki farklı yol izlenebilmektedir. Bunlardan birincisi; daha vakit alıcı ve daha maliyetli olan yargı yolu, ikincisi ise; -yargı yoluna gitmeden- daha barışçıl ve daha az maliyetli bir yol olan idari yoldur.

Bu çalışmada, vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasına gidilmeden -ona alternatif çözüm yolları olarak düzenlenen- idari aşamadaki çözüm yollarından bir tanesi olan uzlaşma müessesesi incelenmiş ve Türkiye’de uzlaşma müessesesinin sonuçlarına veriler çerçevesinde değerlendirilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article