Ateşten Gömlek: Türkiye’nin İktisadi Büyümesinde Aldığı Dış Yardımlar Etkili mi?

Canan Özge Eğri, Taha Eğri, Güldenur Çetin

Abstract


ÖZET

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 20 yılda yapısal reformlarını tamamlamakta önemli bir yol kaydetmiştir. Bununla beraber devletin yumuşak güç dinamiklerini harekete geçiren kurum ve kuruluşları da aktif hale getirmeyi başarmıştır. 15 Temmuz başarısız darbe girişimi ile birlikte Ortadoğu’nun kendi iç sorunlarının yanı sıra bölge dışı ülkelerin çıkar odaklı müdahaleleri sonucu bölgede meydana getirilen istikrarsızlık ülke ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Ancak, bu olumsuz koşullara rağmen mülteciler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere yapmış olduğu doğrudan ve dolaylı, insani ya da resmi kalkınma tanımları çerçevesindeki yardımlar ülkenin gündeminde daha etkin bir rol oynamaya başlamıştır. Bir ülkenin artık yaptığı yardımlarla gündeme gelmesi dış dünyadan hiç ardım almaması anlamına mı gelmektedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, siyasi ve iktisadi göstermiş olduğu tüm gelişmelere rağmen hâlâ dış yardım alan bir ülke konumundadır. Bu çalışmanın amacı, Dünya Bankası’nın veri tabanında sağlamış olduğu iktisadi büyüme ile dış yardım verileri kullanılarak Türkiye için 1961-2017 yılları arasında söz konusu iki değişken arasında dış yardımlardan iktisadi büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığı analiz etmektir.

Anahtar Kelimeler: Dış Yardımlar, Türkiye, Ekonomik Büyüme, Nedensellik Analizi


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article