Türkiye’nin Ekonomik Diplomasisi ve Ekonomik Güvenlik İlişkisinde Önemli Aktörler ve Politikalar

Güldenur Çetin, Canan Özge Eğri

Abstract


ÖZET

Ekonomik diplomasi; iktisat politikaları konuları ilişkilidir. Diplomatların yabancı ülkelerdeki iktisat politikalarını gözlemleyip rapor etmeleri ve bu faaliyetlere binaen kendi devletlerine, söz konusu ülkeye nasıl etki edebileceklerine dair politika önerileri sunmalarından, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası standartları belirleyen teşkilatlarda temsilciler heyetinin yaptıkları işlere kadar, iktisadi kaynaklardan istifade ederek, belirli bir dış politika amacına uygun, ödülleri ya da kısıtlamaları araç olarak iktisadi ya da siyasi hedeflere ulaşmakta kullanılması ekonomik diplomasidir. Makro ekonomik çerçeve dâhilinde dış ekonomi politikaları yardımıyla ülkeler ekonomik güvenliklerini tesis edebilirler. Ekonomik güvenliğin tesisinde basiretli politika yapıcıların ülkelerinin çıkarları ve hedefleri doğrultusunda ekonomik diplomasiyi etkin biçimde kullanmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; son yirmi yılda, bu diplomasi yöntemini hayata daha verimli geçirdiği kurum ve kuruluşların aracılığıyla daha etkin biçimde kullanabildiği yumuşak gücünü kuvvetlendirmiştir. Bu çalışmada, ekonomik güvenliğin meydana getirilmesinde önemli bir rolü olan Türkiye’nin mevcut ekonomik diplomasi anlayışı ile ön plana çıkan aktörleri betimleyici bir biçimde analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Güvenlik, Ekonomik Diplomasi, Politik Ekonomi, Türkiye, Resmi Kalkınma Yardımları


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article