Petrol Gelirleri ve Milli Gelir Arasındaki İlişki: İran Örneği

Taha Eğri, Furkan Yıldız

Abstract


Petrol gelirleri İran ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Toplam devlet gelirlerinin %60’a yakını ve ihracatın yaklaşık %90’lık kısmını petrol ve gaz gelirleri oluşturmaktadır. İran’a uygulanan ambargolar ticari faaliyetlerini önemli oranda sınırlandırmıştır. Ayrıca, 2008 sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler de İran’ın gelirlerini azaltmıştır. Bu kapsamda, çalışmanın amacı petrol gelirlerinin İran’ın milli geliri üzerindeki etkisinin analiz edilmesidir. 1964-2016 dönemine ait veriler eline alınarak, değişkenler arasındaki ilişki ARDL modeli ile test edilecektir. Ayrıca, petrol gelirlerinde yaşanan bir şokun milli gelir üzerindeki etkisinin araştırılması amacıyla Etki Tepki Fonksiyonları kullanılacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article