Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yasama ve Yürütme Yetkileri Bakımından Değerlendirilmesi

Muhammed Gocgun

Abstract


Ülkemizde 2017 yılı Nisan ayında yapılan referandum sonucu Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini kullanan tek organ haline gelmiştir. Bunun sonucunda kabul edilen yeni sistem uygulamaya başlandığında daha önce yürütme yetkisini kullanan organlardan olan Bakanlar Kurulu varlığını yitirecek ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan; kanun hükmünde kararname, tüzük ve diğer kararnameler hukuki işlemler kategorisinde yer almayacaktır. Yeni sistemde Cumhurbaşkanına, sayılan bu hukuki işlemlerin yerine ve fakat bu işlemlerin düzenleme alanını da aşacak biçimde düzenleme yapma yetkisi tanınmıştır. Bu yetki Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri aracılığıyla kullanılacaktır. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Cumhurbaşkanına salt yürütme alanına ilişkin işlemlerin yanı sıra yasama organı tarafından düzenlenmemiş alanlarda da düzenleme yapma yetkisi vermesi bakımından önem arz eder. Bu bakımdan, çıkarılacak kararnamelerin esasında organik ve şekli anlamda bir yasama işlemi olmamasına rağmen cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yasama fonksiyonunun da Anayasada öngörülen kısıtlar çerçevesinde ve sınırlı olarak Cumhurbaşkanı tarafından yerine getirildiğini söylemek mümkündür. Bu durum organik anlamda yürütme işlemi olan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin maddi anlamda yasama işlemi olarak nitelenebilmesi sonucunu doğurur.

Çalışmamızda Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri; taşıdığı bu önem dolayısıyla ilk olarak hukuki işlemlerin sınıflandırılması açısından ifade ettiği anlam, daha sonra ise yasama yetkisinin aslilik ve genellik ilkeleriyle yürütme yetkisinin ikincil ve türev niteliği dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article