Suriyeli Mültecilerin Gazete Köşe Yazılarında Temsili

Başak Özçarıkçı

Abstract


Suriye'de 2011 yılından bu yana yaşanmakta olan iç savaş, yakın tarihin en ciddi insanlık krizlerinden birine neden olmuştur. İç savaşın yarattığı can güvenliği endişesiyle milyonlarca Suriye vatandaşı ülkelerini terk ederek komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmış, Suriyeli mültecilerin göç ettiği ülkelerin başında yer alan Türkiye'de mülteci sayısı 4.5 milyonu aşmıştır. Böylece mülteciler Türkiye'nin ciddi bir olgusu haline gelmiş; mültecilerin sosyal entegrasyonu, mültecilere yönelik sosyal kabul ve sosyal dışlama tartışmaları önem kazanmıştır. Bu tartışmalar bağlamında, çalışma kapsamında mültecilerin gazete köşe yazılarındaki temsili incelenmektedir. İncelenen gazeteler anaakım basından tirajları göz önüne alınarak seçilmiş ve 2017 yılında Sözcü, Hürriyet, Sabah gazetelerinde yer alan Suriyeli mülteciler konulu köşe yazıları ile sınırlanmıştır. Köşe yazıları önemli toplumsal olayları çeşitli boyutları ile sorgulayarak okura farklı bakış açıları kazandıran yazın türü olarak tanımlanmaktadır. Ancak Suriyeli mültecilere yönelik olumsuz temsiller ve ayrımcı söylemler içerdikleri ölçüde, halk arasında mültecilere yönelik olumsuz, ayrımcı görüş ve davranışları da pekiştireceklerdir. Çalışmada mülteciler konulu köşe yazılarında ortaya çıkan temalar ve bu temaların ifade biçimi söylem analizi yöntemiyle eleştirel bir şekilde çözümlenmekte ve Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcı ifadeler tespit edilmeye çalışılmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article