Ergenlerde Bağlanma Stilleri ve Akran Baskının Risk Alma Davranışı Üzerine Etkisi

Ayşin Satan, Hülya Karagüven, Esra Bakiler

Abstract


Bu araştırmanın amacı ergenler de bağlanma stilleri ve akran baskının risk alma davranışı üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın evreni İstanbul Maltepe ilçesindeki 6 İmam Hatip Lisesinde okuyan 2530 öğrencidir. Araştırmada yer alan 6 imam hatip lisesinde okuyan öğrencilerden seçkisiz örnekleme yönteminden basit seçkisiz örneklemeyle seçilen 340 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 191’i kız ( % 56.2) 149’su erkektir (% 43.8). Araştırmada İlişki ölçeği, Akran Baskısı ölçeği ve Risk Alma Davranışı ölçeği kullanılmıştır.

Araştırmada  bağlanma stilleri, akran baskısı ve risk alma davranışları puanları arasındaki ilişkiyi görmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Daha sonra aralarında ilişki bulunan değişkenlere Hiyarerşik Regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ilk adımda akran baskısı, risk alma davranışını tek başına %16’sını açıklarken ikinci adımda bağlanma stillerinden güvenli bağlanma stili %3’ünü ve üçüncü adımda bağlanma stillerinden saplantılı bağlanma stili ise% 2’sini açıklamaktadır. Araştırma bulguları doğrultusunda risk alma davranışını akran baskısı değişkeni diğer değişkenlere göre daha fazla açıkladığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma Stilleri, Akran Baskısı, Risk Alma Davranışı


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article