Tek Yönlü Küreselleşme ve Kamu Bürokrasileri: Avrupa Birliği Hakkında Bir Yorum

Metin Özkaral

Abstract


Modern devlet, siyasi ve bürokratik eylemlerin bir arada işlediği bir alandır. Siyasi politikaların olduğu kadar kadar bürokrasinin yani kamu yönetiminin uygulamalarının da modern çağda rolü oldukça güçlüdür. Bu öneme istinaden kamu yönetiminin bir bilim alanı olarak incelenmeye başlandığı 19. yüzyıldan günümüze kadar kamu bürokrasisine ilişkin birçok kuram ve yaklaşım ortaya atılmıştır. Bu yaklaşımlar; geleneksel kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi, yeni kamu işletmeciliği, yönetişim ve yeni kamu hizmeti şeklinde sıralanabilir. Bu yaklaşımlara ek olarak, küreselleşme süreci de kamu yönetimi üzerinde etkili bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme aracılığıyla bölgeselleşme, yerelleşme ve ulus devletin rollerinde azalma gibi konular kamu yönetimi dünyasının çevresini sarmalamaktadır. Tüm bunlara rağmen terör, uluslararası ekonomik krizler, küreselleşmeye tepkiler ve teknoloji gibi unsurlar kamu yönetiminin ulus devlet bağlamında gücünü arttırdığı yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu çalışma, kamu yönetimi alanındaki tüm bu kuramsal, tarihsel ve pratiğe dönük tartışmaları Avrupa Birliği ekseninde ele almaktadır.


References


Prof. Dr. Nail Öztaş (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

Prof. Dr. Şükrü Özen (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article