Yükseköğretim Düzeyindeki Zorunlu İngilizce Derslerinin Öğretim Görevlisi Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Cihat Atar, Cahit Erdem

Abstract


Bu araştırma yükseköğretim düzeyinde verilen zorunlu İngilizce derslerinin öğretim görevlilerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada program değerlendirme yaklaşımı olarak katılımcı odaklı program değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu amaçla bir devlet üniversitesinde zorunlu İngilizce dersini yürüten 8 öğretim görevlisi ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde aranan ölçüt en az 5 yıldır farklı fakültelerde bu dersleri yürütmek olarak belirlenmiştir. Nitel betimsel bir durum çalışması olan bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Görüşmede katılımcı öğretim görevlilerine ilgili dersin amaçları, içeriği, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme ögeleri konularında sorular yöneltilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Güvenirliği sağlamak için veriler sürekli karşılaştırma yöntemiyle kodlanmaktadır. Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini artırmak için bulgular doğrudan alıntılarla sunulacak, katılımcı teyidine başvurulacak ve sonuçlar hakkında program değerlendirme uzmanlarından görüş alınacaktır. Ayrıca, araştırmacıların çalışma alanları gereği veri kaynağına yakın olmaları ve zorunlu İngilizce dersi ve program değerlendirme konusunda yeterli bilgi sahibi olmaları araştırmanın geçerliğini artırmaktadır. Veri analiz süreci devam eden araştırma sonucunda elde edilecek sonuçlar bu dersin etkililiği konusunda dönüt sağlayacak ve dersin geliştirilmesi için katkı sağlayacaktır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article