Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Bir Model Önerisi: Şehir Enerji Kooperatifleri

İmam Bâkır Kanlı, Burak Kaplan

Abstract


İnsanlığın gelişiminde enerji, yaşamsal öneme haiz bir fenomendir. Enerji kaynakları için tarih boyunca çatışmalar yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Bu yüzden yer üstü ve yer altındaki doğal kaynakları kullanabilme tasarrufunu elinde bulundurmak devletler için her zaman stratejik önemde olmuştur. Diğer yandan devletler, alternatif enerji kaynakları oluşturmak için çalışmalar yürütmektedir. Günümüzde uygun iklim koşullarına sahip olan ülkeler bu yönde yatırımlar gerçekleştirerek enerji kaynaklarını çeşitlendirmekte ve böylece sürekli devam eden doğa olaylarından enerji elde etmektedir. Bu kaynakları güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralamak mümkündür. Fosil yakıtların yanlış kullanımlar sonucunda yakın gelecekte tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve doğal çevreye verdiği zararlar düşünüldüğünde yenilebilir enerji kaynaklarının önemi daha da artmakta ve stratejik bir öneme ulaşmaktadır. İşte bu çalışmada enerji kaynaklarının sürdürülebilir kılınması için şehir ölçeğinde bir model önerisi sunulmaktadır. Oluşturulacak enerji kooperatifleriyle o bölgede yaşayanların yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanması amaçlanmaktadır. Modelin şehir, büyükşehir ve bölgeşehir ölçeğinde uygulanabilir bir yaklaşımla ele alınması çalışmayı daha da önemli bir hale getirmektedir. Model, şehir ölçeğinde sınırlandırılarak temel dinamikler tartışılmıştır. Çalışmanın yönteminde SWOT Analizi tekniği kullanılarak bir senteze ulaşılmış ve öneriler yapılarak sonuçlandırılmıştır. Ayrıca literatür taraması ve ilgili kurum ve kuruluşların yayınladıkları teknik ve analitik raporlardan da yararlanılmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article