Türkiye’ de Nükleer Enerji Yatırımlarındaki Ekonomi-Ekoloji Paradoksuna Analitik Bir Bakış

İmam Bâkır Kanlı, Burak Kaplan

Abstract


Tarih boyunca insanlar yaşamlarını sürdürmek için enerjiye ihtiyaç duymuşlardır. Toplumlar enerji sayesinde üretim yaparak gelişmişlik seviyelerini yukarılara çıkarmıştır. Toplumların enerjiye olan bağımlılığının giderek artması özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren nükleer enerji santrallerinin yaygınlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Fransa nükleer santral sahipliği açısından önde gelmektedir. Nüfusu 326 milyonu aşan ABD’de işletilen nükleer santral sayısı 99’dur. Nüfusu 67 milyonu aşan Fransa’da ise işletilen nükleer santral sayısı 58’dir. Bugün için Türkiye’de işletmeye alınmış bir nükleer santrali bulunmamaktadır. Tükettiği petrolün %92’sini, doğalgazının ise %99’unu ithal eden ve cari açığının önemli bir bölümü enerji ithalatından kaynaklanan Türkiye’nin bu durumu göz önüne alındığında nükleer enerji konusunun alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceği hususunu gündeme getirmektedir.  Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin enerji bağımlısı ülke olma durumunun sona ermesinin ekonomik sonuçları bulunmaktadır. Ekonomik sonuçlarının yanı sıra ülkeler için enerji bağımsızlığı siyasi bağımsızlık açısından da önemlidir. Diğer yandan gelişmiş ülkeler nükleer santral yapım ve işletmesine devam etmelerine karşın bu ülkelerin etkinliğinde olan küresel politika yapıcılar, nükleer santralin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini gündeme getirerek bir paradoksa neden olabilmektedir. Bu yüzden nükleer enerji yatırımlarının çevreye etkileri ve ekonomik getirileri arasındaki ilişkiyi analitik bir bakış açısıyla ele alarak değerlendirmesi bu çalışmayı önemli kılmaktadır. SWOT analizi yöntemiyle belirlenecek güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin nükleer enerji yatırımları gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulması gereken temel politika ve yaklaşımları ortaya koyarak politika yapıcılara rehberlik edecek bir sonuca ulaşması bu çalışmanın temel amacıdır. Akkuyu ve Sinop Nükleer Santrallerinin incelenmesi bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Böylece gerçekleştirilen yatırımlarda çevresel ve ekonomik kaygıların birlikte göz önüne alınması için dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenebilecektir. Çalışmada yöntem olarak literatür taraması yapılırken ulusal ve uluslararası kurumların teknik ve analitik raporlarından yararlanılmış ve elde eden bulgular SWOT analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article